Kelotin rantamajat

 • English

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Kelotin Rantamajat Oy
Osoite: Kelotin rantamajat, Peltotievantie 34, 99440 Leppäjärvi
Puhelin: 040 508 4003
Sähköposti: yhteydenototinfo@kelotinrantamajat.fi
Yhteyshenkilö: Timo Marttala

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Kelotin Rantamajat Oy:n asiakastietoja.

3. Rekisterin nimi

Kelotin Rantamajat Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta yritystoimintaa varten.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Kelotin Rantamajat Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumerotiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Henkilön itsensä ilmoittamat personoitavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Tietoa kerätään myös sivuston kautta lähetetyistä viesteistä.

7. Miten Kelotin Rantamajat Oy suojaa henkilötietoja?

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot suojataan siten, että tietoihin pääsee ainoastaan käsiksi nimetyt haltijat sekä kirjanpitäjä. Tietojen saamiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kelotin Rantamajat Oy:n yhteistyökumppaneille yritystoiminnan ja palveluiden toteuttamiseksi.

9. Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Tiedonsiirtoja ei tehdä kolmansiin maihin.

10. Kuinka kauan Kelotin rantamajat Oy säilyttää henkilötietoja?

Henkilötietoja säilytetään laissa määritellyn ajan.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Kelotin Rantamajat Oy:n oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Kelotin Rantamajat Oy:lle. Kelotin Rantamajat Oy käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät kohdasta yksi. Kelotin Rantamajat Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Kelotin Rantamajat Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Sivuston automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla kirjautumista vaativa osio. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä  voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia  tietoja.  Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla on käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/. Tunnistetiedot  talletetaan  verkkopalvelun  teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

14. Evästeet

Evästeet ovat pieniä alfanumeerisia  tunnisteita, jotka  tallentuvat kävijän tietokoneelle / päätelaitteelle, kun kävijä vierailee verkkosivulla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Google kerää anonyymejä tilastotietoja sivuston kävijöistä tarkoituksena parantaa Palvelun laatua. Google Analytics kerää muun muassa tietoja siitä, millä sivuilla kävijä käy, kuinka kauan kävijä pysyy tietyllä sivulla, mitä kautta kävijä saapui sivulle ja mitä linkkejä kävijä klikkaa. Google saattaa luovuttaa tietoja kolmannella osapuolelle lain niin vaatiessa. Käyttämällä palveluamme kävijä  suostuu luovuttamaan yllämainittujen ehtojen mukaiset tiedot Googlen käyttöön. Mikäli et halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Useimmat  nykyaikaisista verkkoselaimista sallivat evästeiden käytön estämisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toimivuuteen emmekä voi taata palvelun virheetöntä toimintaa ilman evästeiden käytön hyväksymistä.

15. Sosiaalisen median liitännäiset

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi  Facebook, Instagram). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla ja Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö-ja muita ehtoja. Rekisterin ylläpitäjällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä ylläpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

16. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen vaatiessa. Seloste on päivitetty viimeksi 8.7.2021.